משור עץ שולחני חשמלי

0 הזמנות
2,000Wהספק מנוע: סל"ד2,800מהירות: מ"מ305להב: מנגנון הרמת והורדת להב שולחן תמיכה נוסף, גלגלי נסיעה וידיות הרמה 45°הטיית מנוע ל מ"מ90 :90°גובה חיתוך מקסימאלי ב- מ"מ800X550מידות שולחן: מ"מ800X410תוספת שולחן אחורי: ק"ג49משקל: **יציאה לשואב אבק (מסופק מורכב בלבד) ",TARGET,משור שולחן,T12317.jpg T12325,משור סרט,750Wהספק מנוע:
#T12317
במלאי

תיאור

2,000Wהספק מנוע:
סל”ד2,800מהירות:
מ”מ305להב:
מנגנון הרמת והורדת להב
שולחן תמיכה נוסף, גלגלי נסיעה וידיות הרמה
45°הטיית מנוע ל
מ”מ90 :90°גובה חיתוך מקסימאלי ב-
מ”מ800X550מידות שולחן:
מ”מ800X410תוספת שולחן אחורי:
ק”ג49משקל:
**יציאה לשואב אבק
(מסופק מורכב בלבד)
“,TARGET,משור שולחן,T12317.jpg
T12325,משור סרט,750Wהספק מנוע:

תיאור

2,000Wהספק מנוע:
סל”ד2,800מהירות:
מ”מ305להב:
מנגנון הרמת והורדת להב
שולחן תמיכה נוסף, גלגלי נסיעה וידיות הרמה
45°הטיית מנוע ל
מ”מ90 :90°גובה חיתוך מקסימאלי ב-
מ”מ800X550מידות שולחן:
מ”מ800X410תוספת שולחן אחורי:
ק”ג49משקל:
**יציאה לשואב אבק
(מסופק מורכב בלבד)
“,TARGET,משור שולחן,T12317.jpg
T12325,משור סרט,750Wהספק מנוע:

מותג

למעלה